imgimgimgimgimgimg
imgimgimgimgimg

imgimg

 

 

 

Aktuality

Test

26.4.2016  -  test

Oblíbená komedie Františka Ringo Čecha - Dívčí válka - míří opět do Mladé Boleslavi

20.1.2016  -  Nadělte svým blízkým vstupenku na jednu z nejoblíbenějších českých komedií a přijďte se podívat 28. 4. do Domu kultury.
Vstupenky můžete zakoupit v Domě kultury a v Infocentru v Železné ulici.
img

Předprodej na koncerty Gipsy a Alice již začal

4.1.2016  -  ŠKODA Muzeum zahajuje předprodej na koncert kapely GIPSY.CZ s Radkem Bangou 21. ledna 2016 a také na koncert kapely ALICE s Danem Bártou 11. února 2016. Předprodej na recepci ŠKODA Muzea, Tř. V. Klementa 294, Mladá Boleslav, tel. 326 8 32038 a v síti TicketPro.
imgimg
csen

Metalová cesta Mladou Boleslaví

Na podzim roku 2011 byla v Mladé Boleslavi otevřena naučná stezka s názvem Metalová cesta Mladou Boleslaví. 4 km dlouhá trasa, která má výchozí bod v infocentru nebo na autobusovém nádraží, má svou zkrácenou variantu i pro dětského výletníka. Zavede vás do historických zákoutí města a upozorní na významné pamětihodnosti, které zůstávají oku turisty zcela neprávem skryty.
Návštěvníka cestou doprovází na dvanácti zastaveních originální, audiovizuální panely z kovářské dílny Davida Szalaye. A ačkoli jsou jednotlivé motivy panelů variabilní dle místa, na které mají lákat, celkový design je jednotný. Zevnějškem z patinované oceli a vkusným provedením odkazují k dějinám Mladé Boleslavi, která je s kovem nerozlučně spojena, především díky dlouholeté tradici výroby automobilů.
Cílem naučné stezky je upozornit na to, že Mladá Boleslav není pouze „město automobilů“, jak je veřejností nejčastěji vnímána, ale že se může pochlubit mnoha dalšími rozličnými památkami a atraktivními místy. A co může město kromě prohlídky Škoda Auto Muzea svým návštěvníkům nabídnout?
Panely Metalové cesty nás zavedou například na mladoboleslavské Výstaviště s překrásným secesním divadlem, ke střední průmyslové škole architekta Jiřího Krohy, do Sboru českých bratří i blízkému areálu Na Karmeli. Představí nám církevní chrám Nanebevzetí Panny Marie, středověký palác Templ, Mladoboleslavský hrad, Židovský hřbitov, Lesopark Štěpánku, kostel sv. Havla a samozřejmě renesanční radnici a Staroměstské náměstí s moderní fontánou.
Podobné informační panely, které už ale nejsou přímo součástí trasy, je možné nalézt i u zříceniny hradu Michalovická putna, na letišti a u Kliniky Dr. Pírka. Všechny panely jsou také uzpůsobeny i pro zahraniční návštěvníky, kteří zde naleznou veškeré informace v angličtině a němčině.
Naučná stezka je součástí rozsáhlého projektu s názvem Metalová cesta Mladou Boleslaví, který kromě již zmíněné stezky obsahuje ještě dvě další části. První z nich byla kompletní rekonstrukce interiéru a exteriéru budovy Infocentra Mladá Boleslav v Železné ulici. Slavností otevření mladoboleslavského turistického infocentra proběhne v pátek 6. ledna od 11.00 hodin. Další částí bylo umístění hnědého turistického značení upozorňujícího na významné památky a lokality v Mladé Boleslavi. Celý projekt byl spolufinancován z evropských fondů a to konkrétně Regionálním operačním programem Střední Čechy.
Lenka Bavorová

imgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimg

ŠKODA AUTO MUZEUM

imgPanel informuje o historii automobilové výroby v Mladé Boleslavi a o Škoda Auto Muzeu. Muzeum bylo slavnostně otevřeno v r. 1995 u příležitosti 100. výročí založení mladoboleslavské automobilky průkopníky českého motorismu V. Laurinem a V. Klementem. Obdiv sklízí nejen vývojová kolekce automobilů, ale i jedinečné propojení architektury staré výrobní haly, v níž muzeum sídlí, s moderním designem. Na návštěvníky čekají tři stálé automobilové expozice. Naleznou zde například nejstarší motocykl z roku 1899 i první automobil, slavnou Voiturettu značky Laurin a Klement z roku 1905. Velký sál a dva komornější sály slouží nejen při setkáních managementu, ale i pro pořádání prestižních kulturních akcí.

VÝSTAVIŠTĚ A MĚSTSKÉ DIVADLO
imgPanel informuje o parku s názvem Výstaviště i o významných budovách stojících na jeho konci. Ve 20. století zažila Mladá Boleslav dvě reprezentativní výstavy. Pro první z nich, Severočeskou výstavu v roce 1912, byl v návaznosti na nové veřejné budovy v Palackého ulici, jež měly reprezentovat sílu města na přelomu dvou století, vybudován důstojný výstavní areál. Ten byl pak v souvislosti s další severočeskou výstavou v roce 1927 rozšířen o nové pavilóny.
Veletrhům v Mladé Boleslavi už je dávno konec, výstavní pavilóny odnesl čas. Jeden z nich byl třeba kuriózně zbourán na žádost zakladatele mladoboleslavské automobilky Václava Klementa, protože se kolem něj soustřeďoval velký hluk narušující rodinný klid v blízké továrníkově vile. Co ovšem zůstalo po slavné, byť velmi krátké tradici, je název městského parku, kterému se dodnes říká Výstaviště. Jeho dominantou je někdejší hudební altán, přebudovaný na útulnou kavárnu. Pískovcová sousoší Tančících žen vytvořil talentovaný Vojtěch Sapík, který bohužel zemřel již v mladém věku. Jméno autora bronzové sochy Jana Amose Komenského je už mnohem známější – byl jím Ladislav Šaloun, tvůrce Husova pomníku na Staroměstském náměstí v Praze.
Nejvýznamnější a nejhezčí budovou v parku Výstaviště je Městské divadlo. Divadlo bylo postaveno v letech 1906–1909. Interiér budovy projektovali vídeňští architekti Fellner a Helmer, zatímco secesní exteriér navrhli architekti Kříženecký a Králík. Alegorickou oponu vytvořil přední český malíř Theodor Hilšer. Od roku 1945 je divadlo působištěm stálého činoherního souboru. Svou kariéru tu započalo mnoho známých českých herců.


PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A MINOZOOLOGICKÁ ZAHRADA
imgPanel informuje o Průmyslové škole i jiných Krohových stavbách v Mladé Boleslavi. Budova Střední průmyslové školy byla postavena v letech 1923 až 1927. Svého času se jednalo o největší a nejdražší veřejnou stavbu na území republiky. Jejím autorem je architekt Jiří Vendelín Kroha, který se svými projekty nejvíce podílel na vzhledu prvorepublikové Mladé Boleslavi. Ostře řezané tvary a členitá hmota budovy s vystupujícími segmenty jsou nepřehlédnutelné a zajímavé i v dnešní době. Dále se panel zmiňuje o Žižkových kasárnách a Minizoologické zahradě v Havlíčkově ulici.
Jedním z pohodových odpočinkových míst Mladé Boleslavi je Zahrada a minizoo Domu dětí a mládeže. Ve venkovních voliérách i uvnitř skleníků miniZOO si můžete prohlédnout více než 50 druhů domácích i našich volně žijících či exotických zvířat. K nejoblíbenějším patří tropičtí hadi a ještěři, kajmani brýloví, výři či zvědavý krkavec. Nejmenší děti zaujmou veverky, králíci, krocan a především shetlendský poník a mlsná koza.
Součástí areálu je i stanice pro zraněné a handicapované dravce a sovy, ve sklenících i venkovních prostorách zdobí Zahradu po celý rok pestrá skladba rostlin, ve sklenících najdete i pomerančovník, citroník, fíkovník či banánovník a další tropické či subtropické rostliny. Jsou zde k vidění exotické rostliny včetně masožravek. Na podzim kvetou v Zahradě druhově nejbohatší záhony jiřin na celém Mladoboleslavsku.

ČESKOBRATRSKÉ NÁMĚSTÍ
imgPanel informuje o slavném období Mladé Boleslavi – éře Jednoty bratrské, za které zde vyrostly překrásné stavby. Jednou z nich je Sbor českých bratří. Kostel pro jednotu bratrskou byl otevřen za velké slávy roku 1554. Jeho projektantem byl milánský architekt Matteo Borgorelli. Po porážce stavovského povstání byl sbor jednotě odejmut a v roce 1624 předán katolické církvi. V letech 1910–1968 byl sídlem muzea. Po rekonstrukci na přelomu 70. a 80. let slouží pro koncertní a galerijní účely. Panel dále upozorňuje na významnou osobnost, Mikuláše Klaudiána. V Mladé Boleslavi působil, původně jako lékař, poté jako slavný tiskař, nejvíce je znám jako autor první tištěné mapy Čech (1518). Založil si v Mladé Boleslavi vlastní tiskařskou dílnu (Na Karmeli, č.p. 77), kde vydával hodnotné spisy.

NA KARMELI
imgNávrší na břehu Jizery je pojmenováno podle biblické hory Karmel v Palestině. Kdysi tu stával klášter, založený pány z Michalovic roku 1345, ve kterém sídlil řád minoritů. Na konci 15. století se tato místa stala střediskem Jednoty bratrské, ve kterých se nacházela škola i tiskárna. Současná Karmel návštěvníka upoutá propojením moderní architektury s rekonstrukcí objektů bývalého kláštera a kostela sv. Bonaventury. Vzniklo tu Vzdělávací centrum s Vysokoškolským areálem Škoda Auto. V centru Na Karmeli je možné pořádat kromě vzdělávacích akcí i akce společenské a kulturní včetně svatebních obřadů. Z překrásných teras zbudovaných v parku přímo za klášterní budovou je nádherný výhled na řeku a vývojové centrum firmy Škoda Auto. Panel dále informuje o písemném pokladu Na Karmeli a zaniklé studánce s minerální vodou.

KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ
imgPanel zde informuje o minulosti a současnosti Komenského náměstí, o nové radnici a pomníku v nedalekém parku. Dále se zmiňuje o hlavním arciděkanském kostelu v Mladé Boleslavi.
Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl budován v průběhu několika desetiletí 15. století, klenba však byla završena až v roce 1566 za finančního přispění mladoboleslavské měšťanky Kateřiny Militké. Na počátku 18. století doplnil stavitel švýcarského původu Mikuláš Rossi budovu o sakristii a nové barokní průčelí s předsíní. V interiéru kostela jsou dochovány renesanční malby, cenná je také pozdně gotická cínová křtitelnice. Vrcholem sochařské výzdoby jsou barokní plastiky z dílny Jelínků z Kosmonos.

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
imgPanel, stojící při vstupu na Staroměstské náměstí, informuje především o staré radnici. Tato honosná renesanční budova, postavená v letech 1554–1559, je dalším dílem Mattea Borgorelliho. Průčelí je opatřeno bohatou sgrafitovou výzdobou s biblickými a antickými motivy. Uvnitř vyniká zdobený klenutý strop zasedací síně. Současná podoba věže přístupné jako rozhledna pochází z roku 1779. Původní objekt byl přestavěn v polovině 19. století a v letech 1939–1941 doplněn o boční a zadní trakt. Panel dále poodhaluje tajemství staroměstského podzemí.

MĚSTSKÝ PALÁC TEMPL a STARÉ MĚSTO
Panel stojící před tzv. Myší dírou do Templu poskytuje komplexní informace o Starém Městě, domovních znameních, rodných domech i o morovém sloupu, atd… Dále se zmiňuje o pozdně gotickém paláci, zvaném Templ, který patří k nejvýznamnějším památkám regionu. Palác postavil kolem roku 1490 hejtman mladoboleslavského panství Jan Císařovský z Hliníka. Po rekonstrukci ve 20. století zde byly zřízeny výstavní sály. V roce 2000 tu byla vytvořena moderní multimediální expozice k nejstarším dějinám města. Venkovní parkán slouží jako ráj her vracejících současníka do dob minulých.

BOLESLAVSKÝ HRAD
Panel, umístěný vpravo od hradní brány, poskytuje komplexní informace o hradu od jeho počátků až po současnost. Asi v polovině 13. století byl na ostrohu nad soutokem Jizery a Klenice postavem kamenný hrad. Před rokem 1334 jej získali páni z Michalovic, kteří jej zásadně přebudovali. V průběhu staletí hrad měnil svou podobu. Tu dnešní dostal ve 2. polovině 18. století, kdy byl přeměněn na vojenská kasárna. Dnes je sídlem Muzea Mladoboleslavska a Státního okresního archivu.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
imgPanel informuje o jednom z nejrozsáhlejších židovských hřbitovů u nás. Nejstarší z náhrobků místního židovského hřbitova, které se podařilo přesně datovat, pochází z roku 1604. Kromě několika dalších renesančních, však na hřbitově převažují pískovcové a mramorové náhrobky ve stylu baroka a empíru. Nejvýznamnější pohřbenou osobností je Jakub Baševi (1634), finančník habsburských císařů a generála Albrechta z Valdštejna, historicky první Žid povýšený do šlechtického stavu. V dochovaných budovách márnice a obřadní síně je expozice o místních stopách a tradicích židovské kultury. Panel se dále zmiňuje o prvním mladoboleslavském kostele, jehož pozůstatky lze spatřit nedaleko židovského hřbitova.

ZIMNÍ STADION a LESOPARK ŠTĚPÁNKA
imgPanel u zimního stadionu poskytuje informace o historii bruslení v Mladé Boleslavi, ale také o samotném lesoparku Štěpánka, kde se stadion nachází. Podél říčního toku s názvem Klenice byl již v roce 1881 založen krásný a rozlehlý park, pojmenovaný na počest zásnub následníka rakousko-uherského trůnu a příslušníka mladoboleslavské vojenské posádky Rudolfa Habsburského s belgickou princeznou Stephanií jejím jménem – tedy Štěpánka. V minulosti i současné době slouží lesopark k oddychu a sportovnímu vyžití obyvatel města. Nachází se zde tenisové a volejbalové kurty, již zmiňovaný stadion a na pravém břehu říčky soustavně modernizované koupaliště. Protože je park významný také z archeologického hlediska, poukazuje panel na poklady z doby bronzové.

KOSTEL SVATÉHO HAVLA
imgUprostřed hřbitova, který vznikl v roce 1539 na konci Nového Města, byl o dvacet let později postaven v pozdně gotickém slohu kostel sv. Havla. V roce 1735 k němu byla přistavěna barokní věž. Hřbitov byl zrušen v roce 1957, nejcennější dochované renesanční a barokní náhrobky jsou nyní umístěny v interiéru kostela. Další byly v roce 2003, po zásadní úpravě parku kolem kostela, navráceny na původní místo. Informační panel, stojící nedaleko majestátné brány, která dnes nevede na hřbitov, ale do romantického parku, informuje také o slavných osobnostech pohřbených kdysi na svatohavelském hřbitově.

LETIŠTĚ
imgMladoboleslavské letiště nabízí netušené možnosti především milovníkům adrenalinových sportů: Místní aeroklub, který ho spravuje, tu pro zájemce pořádá výcvik bezmotorového létání nebo provozuje parašutistickou školu.
V jeden jediný den – a bývá jím každoročně jedna ze sobot uprostřed června – si však na letišti bohatě přijdou na své i Ti, kteří mají z výšek strach: Při dobovém leteckém dnu se divákům v jedinečné přehlídce představují vzdušné stroje od nejstarších dob až po šedesátá léta. V rámci vzdušné parády jsou ukázky civilních letů doplněny i letovými vojenskými scénami, k dokreslení lze na letišti zastihnout v akci i pozemní vojenskou techniku a kompars v dobových uniformách a kostýmech.
Nová tradice, která začala roku 2002, navazuje na slavnou éru konce Rakousko – Uherské monarchie, kdy v Mladé Boleslavi působily dvě významné zakládající osobnosti českého letectví – konstruktér Otto Hieronimus a montér Metoděj Vlach, oba zaměstnanci automobilky Laurin & Klement. Metoděj Vlach v roce 1912 zkonstruoval letadlo poháněné právě automobilovým motorem. Jeho novodobá, provozuschopná replika patří k největším magnetům mladoboleslavských dobových leteckých dnů.

KLINIKA DR. PÍRKA
imgKlinika Dr. Pírka se pyšní tradicí starší než 75 let. V zahradě Kliniky se nachází galerie sochařských děl pod širým nebem od renomovaných umělců. Tato díla vznikla v rámci Mezinárodního sochařského sympozia „Stone and People“. Cílem tohoto projektu je vytvořit kvalitní a zajímavá díla, která mají zkulturnit prostředí nemocnic, zpříjemnit pobyt pacientů a přispívat tak k jejich uzdravení. Vznikl tak jedinečný estetický celek spojující umění s klidným prostředím lesoparku. Sochy se svým námětem vážou k historii a prostředí Kliniky a každá z nich nese známky jiné sochařské školy. Lze zde vedle sebe porovnat umění školy české, britské, německé, španělské, izraelské a další na osmnácti mimořádných uměleckých dílech.

ZŘÍCENINA HRADU MICHALOVICE
Hrad Michalovice založil asi po polovině 13. století příslušník rozvětveného rodu Markvarticů. Jedním z tohoto rodu byl i Jan, který se od roku 1281 uváděl v pramenech s přídomkem „z Michalovic“ a lze tedy soudit, že nedlouho předtím vznikl stejnojmenný hrad.
Zřícenina středověkého hradu Michalovice stojí na strmém ostrohu, jehož svahy spadají k pravému břehu Jizery a do příčné rokle. Dominantou hradu je válcová věž, která může svým náklonem konkurovat proslulé věži v Pise. Sklon hradní věže na Michalovicích je dokonce větší. Pro svůj tvar byla tato kamenná stavba lidově nazývána Putna. Je odtud krásná vyhlídka do údolí Jizery, kterou při své návštěvě v roce 1835 ocenil mimo jiné i básník Karel Hynek Mácha.