imgimgimgimgimgimg
imgimgimgimgimg

imgimg

 

 

 

Aktuality

Test

26.4.2016  -  test

Oblíbená komedie Františka Ringo Čecha - Dívčí válka - míří opět do Mladé Boleslavi

20.1.2016  -  Nadělte svým blízkým vstupenku na jednu z nejoblíbenějších českých komedií a přijďte se podívat 28. 4. do Domu kultury.
Vstupenky můžete zakoupit v Domě kultury a v Infocentru v Železné ulici.
img

Předprodej na koncerty Gipsy a Alice již začal

4.1.2016  -  ŠKODA Muzeum zahajuje předprodej na koncert kapely GIPSY.CZ s Radkem Bangou 21. ledna 2016 a také na koncert kapely ALICE s Danem Bártou 11. února 2016. Předprodej na recepci ŠKODA Muzea, Tř. V. Klementa 294, Mladá Boleslav, tel. 326 8 32038 a v síti TicketPro.
imgimg
csen

Výlety bez bariér

Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem

img

Na Rečkově v blízkosti města Bakov nad Jizerou je otevřena nová prožitková a naučná stezka s názvem „Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem“. Na vzniku stezky se podílelo mnoho partnerů, jejichž společné úsilí provázel cíl přiblížit zábavnou formou toto krásné přírodní prostředí široké veřejnosti, zejména pak rodinám s dětmi.
Při putování čeká na dětské návštěvníky spousta her v přírodě. Budou-li pozorní, narazí i na místní tajemné bytosti – duchy klokočského lesa a nespočet ptačích obydlí. Zvídavější z nich se seznámí s životem v lese a jeho přírodním bohatstvím, s místní historií či známými osobnostmi kraje. Asi tři kilometry dlouhá trasa, kterou hravě zvládnou i rodiny s kočárky, vede ze sedla od úpravny vody Rečkov lesní cestou podél nivy Rokytky většinou po hranici Národní přírodní památky Rečkov až ke Klokočce. Odtud mohou návštěvníci pokračovat ve své cestě zpět po silnici na Rečkov. Silnici lemují informační panely o cestě vody od pramene až do sklenice na našem stole.
Území Národní přírodní památky Rečkov je cenným komplexem olšin, slatinných biotopů v nivě Rokytky. V roce 2010 byla vyhlášena v nových hranicích. Její území se zvětšilo na 26,4 ha včetně jejího ochranného pásma. Na základě nových poznatků o výskytu evropsky významných druhů (drobného měkkýše vrkoče bažinného a rostliny popelivky sibiřské) se do území začlenily i přilehlé cenné mokřadní komplexy a luční porosty.

Turnovsko – Podél Jizery za přírodou i poznáním

img

Výlet je vhodný pro rodiny s kočárky a malými dětmi, hůře se pohybující turisty, ale s asistencí jej zvládnou i vozíčkáři. Vydáte se z náměstí Českého ráje v Turnově od rozcestníku po modré turistické značce směrem na Dolánky Zámeckou naučnou stezkou. Skálova ulice, která vede z náměstí do městských sadů, bývala dříve rušným centrem vycházek turnovských občanů. V blízkosti budovy Muzea Českého ráje si povšimněte barokní kašny se sousoším, které zobrazuje sv. Václava, sv. Antonína Paudánského a sv. Jana Nepomuckého. Zde můžete udělat malou odbočku a navštívit Muzeum Českého ráje (všechny expozice jsou bezbariérové). Od muzea pokračujte dále po modré značce, minete budovu sokolovny a Střední uměleckoprůmyslové školy a dostanete se až na začátek Metelkových a Rývových sadů. Ty byly založeny ve 30. letech 20. století a dodnes jsou vyhledávaným cílem procházek a odpočinku, vzdáleným ruchu města. Následujete stále modrou značku, která vás zavede k řece Jizeře. Údolí Jizery v Dolánkách patří mezi významné krajinné celky. Na tabulích umístěných na naučné stezce si můžete přečíst zajímavé informace o geologickém charakteru oblasti, zdejším rostlinstvu včetně tzv. invazivních rostlin nebo o vzácných druzích živočichů, kteří zde žijí.
Za druhou lávkou se napojíte na červenou turistickou trasu. Můžete odbočit a navštívit roubený Dlaskův statek s expozicemi (statek není bezbariérový). Pokračujte po červené značce vlevo po proudu řeky, nejprve po silničce a potom loukami. Dostanete se až ke třem rybníčkům, které jsou napájeny vodou z puklinových pramenů z nedalekých skal. Na skalním ostrohu uvidíte zámek Hrubý Rohozec, který do údolí Jizery shlíží od počátku 14. století. Ze Zámecké stezky je Hrubý Rohozec přístupný pouze po strmých schodech, které zdolávají skálu, a tím pádem je pro kočárky a vozíčkáře z této strany nepřístupný. Pokud máte zájem se na zámek podívat (a jeho návštěvu vřele doporučujeme), pokračujte stále po červené značce, až dojdete zpět do Turnova k mostu. Zde se vydejte vpravo a následně vlevo pod železniční viadukt až ke kruhovému objezdu. Odtud se vydejte Bezručovou ulicí, která vás dovede až k zámku. Prostory zámku bohužel nejsou bezbariérové, vozíčkáři však mohou obdivovat nádherný zámecký park. Váš výlet může pokračovat vlevo přes most. Za ním se dáte vlevo, minete autobusové nádraží a centrální parkoviště a pokračujete po příjemné cestě podél tzv. Malé Jizery zpět do Dolánek. Zde se napojíte na modrou turistickou značku, která vás dovede zpět na turnovské náměstí.

Z Turnova na Bartošovu Pec


Turnov – Dolánky – Vazovecké údolí – Bartošova Pec (zhruba 3 km).
Z Turnova se vydáte z Trávnic kolem vodní elektrárny upravenou asfaltovou cyklostezkou podél tzv. malé Jizery až do Dolánek. Zde přejdete lávku přes Jizeru a potom budete procházet Vazoveckým údolím podél potoka a kolem krásných opravených chalup (na trase je i opravený kamenný mlýn) až k Bartošově peci. Ta je nejvýznamnějším pseudokrasovým systémem v Českém ráji, nazvaným Ondříkovické propadání. Celý systém tvoří velký labyrint vzájemně propojených propadání, vyvěraček a ponorů. Největší z celého komplexu je Bartošova pec. Je to 25 metrů dlouhá vodní jeskyně, kterou vytvořil mohutný pramen. K jeskyni vede kolem jezírka povalový chodník. Původně stávala nedaleko tohoto vývěru sklářská huť, později mlýn a potom brusírna skla, která se proměnila v současné rekreační středisko, kde se lze i občerstvit. Trasa z Turnova na Bartošovu pec je jedna z nejpěknějších, naprosto bezbariérových vycházek z města do krásné přírody. S mírnou pomocí ve stoupání ji bez potíží zvládnou i vozíčkáři.

Bezbariérový výlet okolím Jičína

img
Tento malý výlet je dlouhý asi pět kilometrů a hodí se pro osoby se sníženou pohyblivostí, vozíčkáře, rodiny s dětmi a částečně i pro in-line bruslaře. Začít můžete přímo na Valdštejnově náměstí v informačním centru. Z Valdštejnova náměstí projdete Valdickou branou na menší Žižkovo náměstí, kde se můžete osvěžit u fontánky nebo vyfotit s drakem. Pokračovat budete Havlíčkovou ulicí, na jejímž začátku je restaurace U Dělové koule, která je taktéž bezbariérová a poskytne vám prvotřídní služby. Na konci této ulice za kruhovým objezdem začíná dvoukilometrová lipová alej, která v létě poskytne příjemný stín před sluncem, ale i ochranu před prvními kapkami deště. Tato část trasy je vhodná pro in-line bruslaře, protože zde byl předloni vybudován nový asfaltový povrch. Na konci lipové aleje vás uvítá Valdštejnská lodžie, která se nachází v lesoparku Libosad s naučnou stezkou a poustevníkem. Valdštejnská lodžie je v letní sezoně otevřená denně, aktuální program zjistíte na  www.valdstejnskalodzie.cz.
Po prohlídce letohrádku se můžete vydat na vrch Zebín, kam až ke kostelu Všech svatých vede asfaltová silnice. Odtud se zdatnější turisté mohou vydat na vrchol, vozíčkáři a další turisté na kolečkách se mohou podívat na Zebínský dvůr, kde chovají koně a po panelové cestě se dát zpět k Jičínu. Z této cesty se musí „kolečkovaní“ návštěvníci vrátit zpět do lipové aleje v městské části Soudná. Ostatní si mohou cestu zpět do Jičína zpestřit návštěvou rozhledny Milohlídky na Čeřovce, odkud je díky okolnímu lesoparku pouze omezený výhled. Kolem areálu nemocnice dojdete ke kruhovému objezdu a začátku lipové aleje, kde jsme naše putování začali…
img

Ze Sobotky do Vesce (a zpět) za lidovou architekturou


Výlet je určen pro vozíčkáře, rodiny s kočárky, starší i méně pohyblivé občany. Trasa po celou dobu vede po méně frekventované asfaltové silnici. Délka trasy Sobotka – Vesec – Sobotka je 4 km. Ze soboteckého náměstí vyjdeme rohem Turnovské ulice po žluté turistické značce směrem na hrad Kost. Cestou se můžeme kochat výhledem na barokní zámek Humprecht, který se tyčí po levé straně na čedičovém vrcholu. Míjíme koupaliště, kde se můžeme osvěžit i občerstvit ještě před dosažením cíle nebo na zpáteční cestě. Po 2 km zabočíme vlevo do malebné vísky Vesec. Jedná se o vesnickou památkovou rezervaci lidové architektury vyhlášenou v roce 1995. Roubené domy, převážně patrové, jsou postaveny do okrouhlice, tedy uprostřed je náves a průčelí všech domů na ni směřují. Stavení představují různé typy usedlostí a vyznačují se dokonalou tesařskou prací. Vesec se proto stal i oblíbeným místem režisérů nejen českých, ale i zahraničních. Natáčela se zde například komedie Jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman ležící spící nebo pohádka Čertův švagr. Z Vesce se můžeme vydat po stejné trase zpět do Sobotky nebo pokračovat opačným směrem k hradu Kost.